Usługi dla biznesu

Wspieram rozwój biznesu. Uczę efektywnego zarządzania i negocjacji.

Pracuję z prezesami, managerami każdego stopnia oraz z zespołami pracowniczymi.

  • facebook

  • instagram

  • linkedin

OFERTA WSPARCIA BIZNESU

Prowadzę kompleksowe działania wpierające rozwój biznesu. Pomagam w realizacji celu firmy, przy zachowaniu bieżących kadrowych oraz pozytywnych relacji w przedsiębiorstwie. Przeprowadzę przez zmianę lub kryzys. Zdiagnozuję potrzeby i luki kompetencyjne. Przeszkolę i wdrożę do efektywnego działania zespół lub całą organizację.

Działam zgodnie ze  SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU

Warsztaty

biznesowe
.
.

Chcesz podnosić wyniki swojej firmy oraz tworzyć wyjątkową i rozpoznawalną markę? Zdobądź wiedzę, która zaowocuje w praktyce. Poznasz wiele metod i narzędzi, które umiejętnie dopasowane, przeniosą cię na wyższy poziom biznesu.

Doradztwo

biznesowe/ gospodarcze
.
.

Świadczę profesjonalne usługi konsultingowe w kwestiach biznesowych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pomogę ci zdiagnozować i usunąć przyczynę zastoju w firmie oraz wspólnie zbudujemy plan, który pozwoli tobie na realizację celu.

Kompleksowe

audyty firm
.
.

Rzetelnie przeprowadzony, na wielu płaszczyznach twojej działalności, audyt biznesowy, dostarcza cennych informacji, które pozwolą obrać właściwy kierunek i wdrożenie koniecznych zmian.

Nadzór

oraz współudział w
projektach firmowych
.

Jako facylitator pomagam osiągnąć firmom, zespołom zamierzony cel. Jako mentor potowarzyszę ci w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału twojego, firmy i ludzi, w celu odnalezienia właściwej drogi dla osiągnięcia sukcesu.

Opracowanie

i wdrożenie standardów jakości firmy, kodeksu etyki i innych zbiorów zasad normatywno-zwyczajowych

Standardy jakości są ważnym elementem obsługi klienta, wizerunku firmy oraz wytycznych, które pozwalają pracownikom na realizację zadań na najwyższym poziomie. Działanie zgodnie z przyjętym kodeksem uwiarygadnia działalność oraz podnosi prestiż firmy.

Opracowanie

regulaminów i innych dokumentów
wewnętrznych firmy

Każda firma powinna posiadać spisane i usankcjonowane normy i zasady oraz obowiązujące przepisy wewnętrzne, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie i realizację zadań.

Rekrutacja

pracowników oraz kadry
managerskiej
.

Pomogę zrekrutować właściwe osoby, zgodnie z wymogami stanowiska oraz twojej wizji firmy. Zatrudniając kolejną osobę, wprowadzasz zmianę w zespole. Ważne, aby wzajemnie się uzupełniali i sprawnie realizowali cel.

Oferta

indywidualna
.
.

Jest obszar w twojej firmie, który wymaga doprecyzowania, zmiany lub analizy? Zgłoś temat, a postaram się pomóc znaleźć rozwiązanie.

Opracowanie

wniosków (kredytowych, unijnych, itp.)
.

Przygotuję dla twojego projektu wniosek, zgodnie z wymogami organizacji finansującej, pozwalający na pozyskanie środków, innych niż z zasobów własnych.

Biznesplan

.
.
.

Nawet najlepszy pomysł na biznes nie przełoży się na sukces, jeśli nie masz efektywnego planu działania oraz wystarczającego źródła finansowania. Pomogę stworzyć ci skuteczną strategię biznesową, oceniając wszelkie zasoby oraz ryzyka, tak aby twój plan się powiódł.

Chcesz wziąć udział w kosultacjach?

Chcesz wziąć udział w kosultacjach?